Διορ­γα­νώ­σεις-Εκδη­λώ­σεις

LOGO

 Οι ακαδημίες Καραταϊδη αναλαμβάνουν και διοργανώνουν : 

  • Τουρνουά Επιχειρήσεων
  • Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις
  • Εκδρομές
  • Κοινωνικές Εκδηλώσεις

 

logokratisi

casibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom
jojobetbetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetcio